Use this announcement bar to inform users of cookies, promotions, new features etc.
Dismiss

Get Fit, Get More Life Coverage

Life insurer 1 Life has joined forces with Samsung and technology company LifeQ, using biometric data from a fitness band to monitor the health of policyholders.
You can now get the bed rag in life coverage for which you qualify to increase daily without an increase in premiums by simply maintaining a healthier lifestyle.
ENGLISH

You can now get the bed rag in life coverage for which you qualify to increase daily without an increase in premiums by simply maintaining a healthier lifestyle. Life insurer 1 Life has joined forces with Samsung and technology company LifeQ, using biometric data from a fitness band to monitor the health of policyholders. When you wear the strap, data about your sleep patterns, amount of exercise and your overall stress levels are shared with a special app designed by LifeQ. LifeQ specializes in analyzing biometric information from fitness devices.

Should the policyholder maintain a healthy lifestyle by getting enough sleep and exercise, 1 Life will increase its life cover by up to R216 per day. LifeQ has been developing the app that processes policyholders' data for two years. The company has partnered with Samsung to provide the necessary fitness devices with which to collect the data. LifeQ's own software is installed on Samsung's fitness device after which it is analyzed on a paired phone. The information is eventually shared with 1 Life, which determines whether the coverage amount is increased. The concept is similar but more advanced than Discovery already offers with its Vitality product where healthy behavior is also rewarded with free soft drinks and movie tickets.According to LifeQ CEO Laurie Olivier, the company uses science and technology to provide a real economic benefit to both businesses and their customers.

A healthier lifestyle means less risk for the insurer, which rewards you with higher coverage at an unchanged premium.In addition, 1 Life will provide the Samsung fitness strap to policyholders for free. The policy is available to anyone who takes out life cover of Rl million or more. Your cover can increase to Rl.2 million over two years by simply living healthier without having to pay more for it monthly. To be eligible for the highest possible increase in coverage, the fitness band must be worn for at least 20 days in a given calendar month. LifeQ analyzes data regarding the policyholder's sleep patterns, activity, fitness and heart rate. An average mark is calculated which influences the increase in life cover.

AFRIKAANS

Raak Fiks, Kry Meer Lewensdekking

Die lewensversekeraar 1 Life het kragte saamgesnoer met Samsung en die tegnologiemaatskappy LifeQ en gebruik biometriese data van 'n fiksheidsbandjie om polishouers se gesondheid te monitor.

Jy kan nou die bed rag in lewensdekking waarvoor jy kwalifiseer daagliks laat meer word sonder 'n verhoging in premies deur eenvoudig 'n gesonder leefstyl te handhaaf. Die lewensversekeraar 1 Life het kragte saamgesnoer met Samsung en die tegnologiemaatskappy LifeQ en gebruik biometriese data van 'n fiksheidsbandjie om polishouers se gesondheid te monitor. As jy die bandjie dra, word data oor jou slaappatrone, hoeveelheid oefening en jou algehele stresvlakke met 'n spesiale app gedeel wat deur LifeQ ontwerp is. LifeQ spesialiseer in die ontleding van biometriese inligting afkomstig van fiksheidstoestelle.


Sou die polishouer 'n gesonde leefstyl handhaaf deur genoeg slaap en oefening te kry, sal 1 Life sy lewensdekking met tot R216 per dag verhoog. LifeQ is reeds twee jaar lank besig om die app te ontwikkel wat polishouers se data verwerk. Die maatskappy het 'n vennootskap met Samsung aangegaan om die nodige fiksheidstoestelle te verskaf waarmee die data ingesamel word. LifeQ se eie programmatuur word op Samsung se fiksheidstoestel ge"installeer waarna dit op 'n gekoppelde selfoon ontleed word. Die inligting word uiteindelik met 1 Life gedeel, wat bepaal of die dekkingsbedrag verhoog word. Die konsep is soortgelyk, maar meer gevorderd as wat Discovery reeds bied met sy Vitality-produk waar gesonde gedrag ook beloon word met gratis skommeldrankies en fliekkaartjies. Volgens Laurie Olivier, uitvoerende hoof van LifeQ, gebruik die maatskappy die wetenskap en tegnologie om 'n werklike ekonomiese voordeel aan sowel ondernemings as hul kliënte te bied.


'n Gesonder leefstyl beteken 'n kleiner risiko vir die versekeraar, wat jou daarvoor beloon met hoër dekking teen 'n onveranderde premie. Boonop sal 1 Life die Samsung-fiksheidsbandjie gratis aan polishouers verskaf. Die polis is beskikbaar aan enigiemand wat lewensdekking van Rl miljoen of meer uitneem. Jou dekking kan tot Rl ,2 miljoen toeneem oor twee jaar deur eenvoudig gesonder te leef sonder dat jy maandeliks meer daarvoor hoef te betaal. Om in aanmerking te kom vir die hoogste moontlike toename in dekking, moet die fiksheidsbandjie vir minstens 20 dae in 'n gegewe kalendermaand gedra word. LifeQ ontleed data rakende die polishouer se slaappatrone, aktiwiteit, fiksheid en hartklop. 'n Gemiddelde punt word bereken wat die toename in lewensdekking beïnvloed.

More Articles